Den Gamle Hovedvagt

 

 

Vagtstyrken er soldater fra 7. regiments 12. bataljons 1. kompagni

Vagtkommandør er sekondløjtnant I.M.Terkildsen.

Næstkommanderende er oversergent Fugl.

 

Danmarks Port blev opført i 1925

Vagtafløsningen overværes af en politibetjent, nogle civile og frivagter .

Vejarbejdet frtsættes uanfægtet. Officeren er i uniform 1923..