21-10-2016-B

Generalforsamling, Dansk Tarokforbund, fredag den 21. oktober 2016

Generalforsamlingen blev afviklet på Gasværket i Brabrand.

42 medlemmer fra 12 foreninger deltog.

Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden. Der var genvalg af de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg.

Formandsberetning 2015-2016

Status:

Dansk Tarokforbund (DTF) blev stiftet 8. september 2010 af seks eksisterende tarokklubber, med det formål at sikre tarokspillets fremtid i Danmark, hvor tarokspillet er et af de ældste kendte kortspil, men også et spil der langsomt var ved at uddø. Dansk Tarokforbund har i sine vedtægter formuleret en række formål, som bestyrelsen i samarbejde med ildsjæle i klubberne, har forsøgt at omsætte til konkrete handlinger.

DTF har til formål

1. at udbrede kendskabet til kortspillet Dansk Tarok  
Den primære indsats er gjort gennem lokale initiativer i de enkelte klubber og gennem hjemmesiden. DTF tæller 155 medlemmer, en lille fremgang fra sidste sæson. Vi må erkende, at gennemsnits alderen er høj, hvilket er godt at se, men også at det er vigtigt, at der arbejdes med at skabe interesse i de næste generationer.

2. at være behjælpelig ved start af nye klubber i Danmark
Der har været flere henvendelser fra eksisterende og potentielle nye klubber med interesse i tarokspillet og med forespørgsler på regelsæt og materialer. Indmelding af Nørrebro Tarokklub, NTK med 6 medlemmer, bringer antallet af tilmeldte klubber op på 12, svarende til en fordobling siden starten i 2010.

 3. at rådgive klubber og enkeltpersoner ved indkøb af spillematerialer, oplyse om litteratur etc. og at publicere og vedligeholde et regelsæt, der anvendes ved turneringer på forbunds niveau samt som grundlag for standardforslag til nye klubber.
Der er indgået en aftale med firmaet GAMES, der har forretning i København og Aarhus mht. indkøb af Tarokkort af god kvalitet og til en rimelig pris. Forbundet har hjemtaget et mindre lager, primært med henblik på opstart af nye klubber. Desværre er det stadigt svært at finde jetons.

 4. at oprette og vedligeholde en hjemmeside, som bl.a. rummer Vedtægter for Dansk Tarokforbund, Regelsæt for Dansk Tarok og Vejledning om, hvordan Dansk Tarok spilles, samt bringer oplysninger om tarokklubber i Danmark, kontaktpersoner, spillekort og andet relevant materiale for potentielle tarokspillere.
Udbyderen af pladsen til hjemmesiden har skiftet system og hjælpeværktøjer, hvilket har givet en del problemer. Der er søgt assistance til at få genoprettet situationen.

Andre aktiviteter:

Dansk Tarokmesterskab for klubber var arrangeret i 2015 af KTK med VLK som vinder og med HJT og DKT på de næste pladser. Der blev ligeledes afholdt en holdturnering, med deltagelse af 5 firmandshold. Her vandt VLK ligeledes og med HJT og DKT på de næste pladser. Individuelt blev Niels Brun Madsen, VLK individuel vinder.

Dette års dyst finder sted med BVT som arrangør. FFT har tilbudt sig som arrangør i 2017.

Det er aftalt, at der fremover minimum skal deltage 3 medlemmer fra en klub for at kunne vinde mesterskabet for klubber. Enkelt medlemmer kan fortsat deltage i dysten om at blive individuel mester.

Der har atter i det forløbne år også været afholdt et antal bilaterale dyster klubberne imellem.

Knud Andersen, BLT, repræsenterede Dansk Tarokforbund i mødet ved Dansk Tankesport.

Overvejelser om fremtiden

Det er min opfattelse, at det var en god ide, at etablere Dansk Tarokforbund, og at der er en god grobund for at fortsætte aktiviteterne. Det er vigtigt, at klubberne og individuelle medlemmer yder en indsats med bidrag til at styrke forbundet. De afviklede turneringer er med til at styrke de indre linjer i forbundet. Der kan kun opfordres til, at dette arbejde fortsætter, og at vi sørger for at udveksle erfaringer mht. opnåede resultater.

Ole Brun Madsen Formand Dansk Tarokforbund

Regnskab for 2016

Regnskab 2016 0g budget 2017 blev fremlagt af kassereren, Børge Jørgensen