Dansk Tarokforbunds spilleregler

Spillereglerne for Tarok er beskrevet i et antal bøger og spillevejledninger gennem tiderne. Her forekommer forskellige varianter med mindre indbyrdes afvigelser i spillereglerne. Dette afspejler sig også i de enkelte klubbers spilleregler.

Der er i Dansk Tarokforbund enighed om, at de enkelte klubber kan følge det sæt spilleregler, de ønsker. Ligeledes er der enighed om, at der ved lokale tarokarrangementer kan aftales, hvilket sæt spilleregler der anvendes.

Det er sædvane, at det er den arrangerende klub, der bestemmer regelsættet.

Dansk Tarokforbund har søgt at skabe enighed om et fælles sæt spilleregler til brug for nystartede klubber og til arrangementer arrangeret af Dansk Tarokforbund.

Dansk Tarokforbund nedsatte ved stiftelsen et regeludvalg, som fik til opgave at udarbejde et fælles sæt spilleregler til brug for nystartede klubber og til arrangementer arrangeret af Dansk Tarokforbund.

Udvalgets forslag til regelsæt kan ses her:
Download: Dansk Tarokforbunds Spilleregler
Læs online: Online: Dansk Tarokforbunds Spilleregler