Dansk Tarokforbunds Bestyrelse

Nuværende bestyrelse
Formand:
Niels Brun Madsen, VLK
nielsbm1963@gmail.com

Næstformand:
Ole Rask, HjT
o.rask@hotmail.com

Kasserer:
Kaj Jørgensen, FFT
kjstenderup@outlook.dk

Sekretær:
Ole Bjørn, DKT (Sekretær)
ole@bjorn.dk

Jens Peter Brix Pedersen, AGT
jenspeterbrix@gmail.com

Suppleant
John Frank Nielsen, HjT
ejfn@has.dk

Bestyrelsen blev konstitueret den 11. november 2023

Tidligere bestyrelser
Ole Brun Madsen, VLK (formand) 51 36 70 91
Ole Rask, HJT (næstformand)
Kaj Jørgensen, FFT (kasserer)
Christian Lerche, DKT
Ole Stevns, AGT
Helle Klitt, BVT (bestyrelsessuppleant)
Frode Jacobsen, FFT (bilagskontrollant)
Niels Brun Madsen (bilagskontrolsuppleant)
Bestyrelsen blev genvalgt på generalforsamling afholdt 20. oktober 2016
Bestyrelsen blev genvalgt på generalforsamling afholdt 27. oktober 2017
Bestyrelsen blev genvalgt på generalforsamling afholdt 26. oktober 2018
Bestyrelsen blev genvalgt på generalforsamling afholdt 26. oktober 2019
Bestyrelsen blev ændret på generalforsamling afholdt 24. oktober 2020
– Gerner Nielsen og Børge Jørgensen trådte ud af bestyrelse
– Ole Rask og Kaj Jørgensen trådte ind i bestyrelsen