Spørgsmål og svar

Denne side er et forsøg. Formålet er at undersøge, om der er behov for at kunne stille spørgsmål til forbundet fx i fortolkning af reglerne.
De to første spørgsmål/svar er konstruerede af web master og har ikke været forelagt højere autoriteter.

Spørgsmål kan indsendes til web master. Andre er velkomne til at kommentere.

Spørgsmål 1, samtidig ultimering og gåen bagud

A, B, C og D spiller Tarok. D sidder over. Ved spillets begyndelse er der 200 øre i kongekoppen. A ultimerer med klør konge, B går bagud med ruder konge. Hvem betaler hvad? Hvad er der bagefter i kongekoppen?

Mulighed 1:
B betaler 40 øre til A og 40 øre til C og lægger 200 øre i koppen. B og C betaler hver 40 øre til A. A tømmer koppen for de 400 øre. Alle fire lægger afslutningsvis 20 øre i koppen, der således nu indeholder 80 øre.
A har indkasseret 40 + 80 + 400 – 20 øre = 500 øre
B har betalt 40 + 40 + 200 + 40 + 20 =   340 øre
C har betalt 40 – 40 + 20 = 20 øre
D har betalt 20 øre
Kongekoppen indeholder nu 80 øre

Mulighed 2:
A tømmer koppen for de 200 øre. B betaler 40 øre til A og C betaler 40 øre til A. B betaler 40 øre til A og 40 øre til C og lægger 200 øre i koppen. Alle fire lægger afslutningsvis 20 øre i koppen.
A har indkasseret 200 + 40 + 40 + 40 – 20 = 300 øre
B har betalt 40 + 40 + 40 + 20 + 200 = 340
C har betalt 40 – 40 + 20 = 20 øre
D har betalt 20 øre
Kongekoppen indeholder nu 280 øre

Mulighed 3:
Som mulighed 2, bortset fra, at de ikke alle fire lægger 20 øre i kongekoppen
A har indkasseret 200 + 40 + 40 + 40 = 320 øre
B har betalt 40 + 40 + 40 + 200 = 320
C har betalt 40 – 40 = 0 øre
D har betalt 0 øre
Kongekoppen indeholder nu 200 øre

Hvilken er rigtig?

Svar på spørgsmål 1

Alle tre muligheder bruges p.t.
I VLK bruges mulighed 3

Spørgsmål 2, Når en spiller går bagud, skal der så betales for sidste stik også?

A, B og C spiller, A går bagud med Pagaten og C får sidste stik. Ved spillets start er der 100 øre i Pagatkoppen.

Mulighed 1:
A putter 100 øre i Pagatkoppen og betaler 45 øre til B og 45 øre til C.

Mulighed 2:
A putter 100 øre i Pagatkoppen og betaler 45 øre til B og 45 øre til C. A betaler 20 øre til C og B betaler 20 øre til C.

Svar på spørgsmål 2

Begge muligheder bruges for tiden. VLK bruger mulighed 2.