Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Dansk Tarok Forbund

Mødet blev afholdt 2. marts 2022.

Christian Lærke havde meldt afbud. Der var en stor hilsen fra ham til alle.

Kort overlevering fra den afgående bestyrelse til den nye bestyrelse.

Den gamle bestyrelsen har gennem årene været særligt optaget af at udarbejde et fælles regelsæt – samt af samarbejdet med Dansk Tankesports Forbund. Dansk Tarok Forbunds økonomi er robust.

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen:
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer
d. Sekretær

2. Dato for generalforsamling og afvikling af denne. Hvem afholder mv.

3. Ideer mv for aktiviteter for det kommende år.

4. Evt.

Ad 1.
Formand: Niels Brun Madsen
Næstformand: Ole Rask
Kasser: Kaj Jørgensen
Sekretær: Carl Boisen Thøgersen
Webmaster: Ole Bjørn (deltager uden for bestyrelsen)

Ad 2.
Der var stor tilfredshed med afviklingen af årets generalforsamling og valg af turneringssted (Tårning forsamlingshus).

Vi afprøver det samme arrangement igen. Samme sted men med et andet tidspunkt.

Generalforsamling og turnering er i 2022 lørdag den 8. Oktober.

Generalforsamling kl. 11.00-12.00
Frokost Kl 12.00- 12.45
Første runde kl 13.00
Kaffepause kl 14.15.
Anden runde kl 14.30
Afslutning kl 16.00

Deltagerantallet afgør, om der spilles turnering, hvorfor der opfordres til stor opbakning til at deltage.

I år spilles med tælling.

Ad 3.
Det ligger bestyrelsen meget på sinde at rekruttere nye medlemmer. Et konkret tiltag er, at forbundet stiller (begrænsede) midler til rådighed for fremme af Tarok spillet. Det kan være til dækning af udgifter til kaffe mv. For at få midler til dette kan Kaj (kasseren) eller Niels (formand) kontaktes.

Ole Rask og Ole Brun Madsen vil undersøge om der kan bestilles nye Tarokkort med DTF på bagsiden. Under alle omstændigheder vil der til generalforsamlingen blive udleveret nye Tarokkort til klubberne.

Der blev på mødet demonstreret en online version af den version af Tarok, som vi spiller i Danmark. På foreningens hjemmeside (under Om Tarok) finder man vejledning i, hvordan man spiller online Tarok på PC:
www.dansk-tarok.dk/om-tarok/tarok-online-guided-tour-paa-pc/
og i, hvordan man spiller online Tarok på en iPad:
www.dansk-tarok.dk/om-tarok/online-tarok-guided-tour-ipad/. Online Tarok afvikles på en amerikansk platform for online brætspil og online kortspil m.m.: www.boardgamearena.com. 

Et indsatsområde for det (de) kommende år for bestyrelsen er at udbrede kendskabet til online versionen, da der er en udbredt opfattelse af, at det vil tiltrække de yngre generationer. Som en særlig service, vil foreningens webmaster, Ole Bjørn, gerne tage rundt i klubberne og demonstrere, hvordan spilet fungerer, og hvordan man kan blive oprettet m.v.

Bestyrelsen vil arbejde for, at opkoblingen bliver uden omkostninger for den enkelte ved at lade forbundet afholde eventuelle deltager udgifter til boardgamearena.

Ad 4.
Mødet blev afsluttet med et spil Tarok – med rigtige kort.

Tak til Ruth for god forplejning.

En stor tak til Christian Lærke og Ole Brun Madsen for deres mange års store arbejde i bestyrelsen og for at få samlet tarok klubberne i Danmark, så etableringen af Dansk Tarokforbund kunne blive en realitet. Det har medført optagelse i Dansk Tankesports Forbund, og dermed har det været med til at skabe et godt og solidt økonomisk fundament for foreningen.