Holbæk Tarokklub – vedtægter

Klubbens navn er ”Holbæk Tarokklub”. Klubben er stiftet 15. januar 2019.

Formål:
– at opøve færdigheder i Tarokspillet
– at fremme kendskabet til kortspillet Tarok
– at arrangere Tarokspil for klubbens medlemmer

Medlemmer.

Som medlem optages personer i Odsherred og Nordvestsjælland, der kender spillet Tarok, eller har lyst til ar lære det.

 

Der spilles Tarok – så vidt muligt – mandag i lige uger kl. 10,00 til 13,00 – dog ikke i juni, juli og august.

Spillested: privat

Spilleregler: Der spilles efter de af Dansk Tarokforbunds udgivne spilleregel af august 2013

Betaling: Der betales indmeldelsesgebyr samt sæsonkontingent.

Størrelsen af gebyr og kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Generalforsamling.

Der afholdes generalforsamling på første spilledag i januar måned. Indkaldelse senest to uger forinden med følgende dagsorden:
1.   Valg af ordstyrer
2.   Formandens beretning om årets aktiviteter og om økonomi
3.   Kassererens fremlæggelse af regnskab. Vedtagelse af kontingent og gebyr for året
4.   Behandling af indkomne forslag
5.   Valg af bestyrelse: formand, kasserer og evt. sekretær – sammenfald kan forekomme.
6.   Eventuelt

Formanden udarbejder kortfattet referat af generalforsamlingen.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. januar 2019

Willy Lisby                         Henrik Larsen                     Leif Egholm                       Jørgen Mørch