Kort referat af repræsentantskabsmøde den 11-11-2023 i Dansk Tarokforbund

25 medlemmer var mødt frem. Formanden, Niels Brun Madsen, AFT, bød velkommen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
Børge Jørgensen fra FFT blev valgt og takkede for valget. Han bragte derefter repræsentantskabsmødet sikkert igennem dagsordenen.

2. Beretning ved formanden. 
Niels Brun Madsen gennemgik kort bestyrelsens aktiviteter i det forløbne regnskabsår og redegjorde for vore aktiviteter med Dansk Tankesport Forbund. 

3. Regnskab
Kaj Jørgensen fremlagde kort regnskabet og formueforholdene.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen
Niels Brun Madsen, AFT, Kaj Jørgensen, FFT og Ole Bjørn, VLK, blev genvalgt.

6. Valg af bestyrelsessuppleant
John Frank Nielsen, HjT blev valgt.

7. Valg af bilagskontrollant samt suppleant
Frode Jakobsen blev valgt til bilagskonsulent

8. Afholdelse af DM2024
Klubberne blev opfordret til at overveje denne opgave.

9. Eventuelt
Et medlem spurgte om muligheden for at fremskaffe jetoner med de rigtige værdier.
Formanden lovede, at bestyrelsen overvejer dette.

Ruth Brun Madsen rejste spørgsmålet om den fremtidige opbevaring af forbundets relikvier. Et medlem spurgte om Den Gamle By var interesseret. Dette kunne Ruth afkræfte.

Ordføreren takkede for god ro og orden.