Dansk Tarokforbunds Bestyrelse

Ole Brun Madsen, VLK (formand) 51 36 70 91
Gerner Nielsen, HJT (næstformand)
Børge Jørgensen, FFT (kasserer)
Christian Lerche, DKT
Ole Stevns, AGT
Helle Klitt, BVT (bestyrelsessuppleant)
Frode Jacobsen, FFT (bilagskontrollant)
Niels Brun Madsen (bilagskontrolsuppleant)
Bestyrelsen blev genvalgt på generalforsamling afholdt 20. oktober 2016
Bestyrelsen blev genvalgt på generalforsamling afholdt 27. oktober 2017
Bestyrelsen blev genvalgt på generalforsamling afholdt 26. oktober 2018