Dansk Tarokforbunds Bestyrelse

Nuværende bestyrelse
Niels Brun Madsen, VLK (formand)
Ole Rask, HjT, (næstformand)
Kaj Jørgensen, FFT (kasserer)
Carl Boisen Thøgersen, DKT (Sekretær)
Bestyrelsen blev konstitueret den 2. marts 2022

 

Tidligere bestyrelser
Ole Brun Madsen, VLK (formand) 51 36 70 91
Ole Rask, HJT (næstformand)
Kaj Jørgensen, FFT (kasserer)
Christian Lerche, DKT
Ole Stevns, AGT
Helle Klitt, BVT (bestyrelsessuppleant)
Frode Jacobsen, FFT (bilagskontrollant)
Niels Brun Madsen (bilagskontrolsuppleant)
Bestyrelsen blev genvalgt på generalforsamling afholdt 20. oktober 2016
Bestyrelsen blev genvalgt på generalforsamling afholdt 27. oktober 2017
Bestyrelsen blev genvalgt på generalforsamling afholdt 26. oktober 2018
Bestyrelsen blev genvalgt på generalforsamling afholdt 26. oktober 2019
Bestyrelsen blev ændret på generalforsamling afholdt 24. oktober 2020
– Gerner Nielsen og Børge Jørgensen trådte ud af bestyrelse
– Ole Rask og Kaj Jørgensen trådte ind i bestyrelsen