HOT: Holbæk Tarokklub

Stiftet  15. januar 2019

Formand: Jørgen Mørch
Nordvestvej 5D, 5.th.
4300 Holbæk,
Tlf. 28 59 96 02.
jorgenmorch@hotmail.dk

Antal medlemmer 6

Spillested: Nordvestvej 5D, 9. sal, 4300 Holbæk

Spilledage så vidt muligt – mandag i lige uger kl. 9,45 til 12,00. Dog ikke i månederne juni, juli og august.

Vedtægter

Stiftende generalforsamling