Litteratur om Tarok

Bent Agger (1970): Kortfattet indføring i det ædle Tarokspil (32 sider)
Dette skrift er det første, begynderen bør sætte sig ind i. Det indeholder nok information til at komme i gang med spillet. Det er overskueligt og let at anvende som støtte under spillet.
Download: Kortfattet indføring i det ædle Tarokspil
Læs online: Online: Kortfattet indføring i det ædle Tarokspil

Hans J. Møller (2016):  EN VEJLEDNING I DET ÆDLE KORTSPIL (62 sider)
 Denne bog, som er grundig, er den næste bog, som en ny tarokspiller bør kaste sig over. Den giver anvisninger om, hvilken rolle, man skal antage i det aktuelle spil – med udgangspunkt i en vurdering af egne kort og af meldingerne fra de andre spillere. Man kommer godt rundt i spillet og bliver opmærksom på mange facetter ved spillet.
Bogen giver en grundig introduktion til Tarokspillet. Den indledes med 12 sider om spillets historie og spillets udstyr. Derefter følger 10 sider med en grundig gennemgang af spillets regler (som de fortolkes i Hjørring) og 2 sider om tælling. De næste 8 sider diskuterer spillets formål og derefter følger 4 sider om, hvordan man skal vurdere de kort, man har fået – og om de roller, som man bør have afhængigt af kortene. Lægning af SKAT i forskellige situationer (roller) diskuteres grundigt på 7 sider, så følger lidt om at spille nolo efterfulgt af en diskussion af brugen af Sciesen. Afslutningsvis gives nogen anbefalinger for, hvordan man spiller spillet og en gennemgang af point systemet.
Download:  EN VEJLEDNING I DET ÆDLE KORTSPIL
Læs online: Online: EN VEJLEDNING I DET ÆDLE KORTSPIL

Hans J. Møller (2011): TAROK REGLER OG VEJLEDNING (56 sider)
Forgængeren til bogen ovenfor (Hans J. Møller 2016).
Download: TAROK REGLER OG VEJLEDNING
Læs online: Online: TAROK REGLER OG VEJLEDNING

Poul Jensen (1960-erne): TAROK (38 sider)
Grundig – No Nonsense – gennemgang af spillets regler og roller mm. En meget koncentreret fremstilling.
Download: TAROK
Læs online: Online: TAROK

Poul Jensen (2001): Supplement til tarokvejledning (5 sider)
En tilføjelse til Poul Jensen (1960-erne).
Download: Supplement til tarokvejledning
Læs online: Online: Supplement til tarokvejledning

O. Oldfeldt (1961): TAROK (89 sider)
Kortfattet beskrivelse mangler
Download: TAROK
Løs online: Online: TAROK

J. V. V. Hermansen (1943): TAROK (44 sider)
Kortfattet beskrivelse mangler
Download: TAROK
Læs online: Online: TAROK

J. V. V. Hermansen (1926): TAROK (68 sider)
Kortfattet beskrivelse mangler
Download: TAROK
Læs Online: Online TAROK

R. L. Borch: (1920): Vejledning i Tarok (90 sider)
Kortfattet beskrivelse mangler
Download: Vejledning i Tarok
Læs Online: Online: Vejledning i Tarok

Emil Wolff (1899): TAROK – ET BIDRAG TIL FREMME AF ENSARTEDE REGLER OG FÆLLES SPILLEMÅDE (56 sider)
Kortfattet beskrivelse mangler
Download: TAROK – ET BIDRAG TIL …
Læs Online: Online: TAROK – ET BIDRAG TIL …

Jacob Christian Bendz (Før 1840): Tarokspillet (28 sider)
Bog nummer 1
Modtaget fra Hans J Møller januar 2017:
Jeg har længe – forgæves – ledt efter den første bog af regimentskirurg Bendtz, der blev trykt hos Elmenhoff i Randers.  For et par måneder siden fik jeg fra Frank Jensen (Manden bag det nu nedlagte “Spilkammeret”) tilsendt en scannet udgave af den første. 

Download: Veiledning i Tarok
Læs Online: Online: Veiledning i Tarok

Jacob Christian Bendz (Ca. 1840): Tarokspillet (44 sider)
Bog nummer 2

Download: Tarokspillet
Læs Online: Online: Tarokspillet

J. Zimmermann (oktober 1971): Kortfattet indføring i det ædle Tarokspil (22 sider)

Børge Jørgensen, FFT, har fundet et enkelt laset eksemplar af ovenstående. Det er blevet gen-indtastet. En kort og klar fremstilling af spillet.

Det er senere blevet afklaret, at hæftet er redigeret af premierløjtnant B. K. Agger med udgangspunkt i “TAROKSPIL” af oberstløjtnant Oldfeldt og “Vejledning i Tarok” af R. L. Borch.

J. Zimmermann har lavet heftets forord.

Download: Det ædle Tarokspil
Læs Online: Online: Det ædle Tarokspil