Web Master

Kommentarer, rettelser og indlæg sendes til Web Master.

Web Master har redigeret den enkelte klubs sider uden at rådføre sig med klubben. Web Master retter siden, hvis en klub ønsker den ændret.

Den nye hjemmeside er lavet i et CMS system, der hedder Word Press. Word Press er det mest anvendte CMS system i verden. Word Press har en særskilt grænseflade til Tablets, som dermed understøttes godt.

Revision:
1)  17-11-2016: Version 1 i WordPress færdig
2) 24-11-2016: Version 1 overført til www.dansk-tarok.dk
3) 13-10-2022: Version 2, som er en teknisk opdatering, gennemført.