DM i Tarok 2021

DM i Tarok 2021 blev arrangeret af VLK og foregik den 30. oktober 2021 i Tåning Forsamlingshus ikke langt fra Ejer Bavnehøj.

Der var 22 deltagere fra 7 klubber, AGT, BVT, DKT, FFT, HjT, RAT og VLK.

Gerner Nielsen, HjT blev individuel mester. HjT dominerede stærkt ved at besætte de fire første pladser.

 

INDIVIDUELT RESULTAT  Top 10
HJT 3 Gerner Nielsen 980
HJT 6 Ole Rask 790
HJT 5 Arne Nielsen 615
HJT 4 Arne Christensen 495
VLK 3 Rasmus Damm 435
VLK 1 Hugo Jespersen 260
VLK 7 Ole Brun Madsen 110
HJT 2 Villy Lade 50
RAT 1 Vibeke Ulrichsen 30
VLK 2 Bjørn Epler -45

Klubmesterskabet blev vundet af HjT.

KLUBRESULTAT (Størst GNS)
HjT 2800 6 466,7
VLK -230 7 -32,9
RAT -425 3 -141,7
FFT -955 3 -318,3
BVT -360 1 -360,0
DKT -410 1 -410,0
AGT -420 1 -420,0
 (Point) (Antal spillere)  (Gennemsnit)

 

Online Tarok

Nu er Online Tarok testet igennem, og der ser ikke ud til at være flere fejl. Det virker rigtigt godt.

Klubberne opfordres til at sætte sig ind i Online Tarok, så vi kan begynde at lave nogle test turneringer.

Der ligger tre beskrivelser af Online Tarok under Om Tarok i menuen:
En beskrivelse af Online Tarok.
En Guided Tour med Online Tarok på en PC.
En Guided Tour med Online Tarok på en iPad.

Man kan altid skrive til Webmaster ved problemer, og Webmaster deltager gerne i telefonmøde eller videomøde for at få løst eventuelle problemer.

Er man kun én eller to spillere, så deltager Webmaster og evt. dennes kone gerne i en testdyst.

Ny mulighed: Spil Tarok med hinanden uden at mødes

Der er udviklet et Tarok spil til platformen BoardGameArena.com. Det er lige nu i Beta-test, og vi kan begynde at bruge det. Der er ingen kendte fejl.

Spillet kan afvikles fra en browser. Det virker fint på Mac, Microsoft Windows, iPad og iPhone. Android tablets og Android telefoner har vi ikke testet, men de virker sikkert også. Hvis du har en rimeligt ny iPad, så prøv først på den.

I menuen under “Om Tarok” er der tilføjet et nyt punkt, “Online Tarok”. Der kan du læse, hvordan man spiller.

Man er velkommen til at henvende sig til web-master ved problemer.

Eksempel:

 … 

o.s.v., indtil sidste kort

 … 

Og en status:

Spillet kan spilles
– med eller uden tælling
– med eller uden betaling til vinder ved bagud.

DM i Tarok – 24/10 2020 – Hjørring

Kære formænd for Tarokklubberne,

Jeg har i tæt samarbejde med Ole Rask HJT vurderet det forsvarlige i at gennemføre årets planlagte taroktræf.

Vores konklusion er, at det valgte sted lokalt opfylder alle krav til at gennemføre træffet  fuldt ud.

Men vi må også erkende at Corona-situationen generelt  i samfundet ikke er den bedste.

Vi følger udviklingen tæt og er parate til at aflyse eller udskyde, hvis situationen ikke forbedres eller hvis den forværres. Vi har en aftale med Centret i Vrå om, at hvis vi i rimelig tid (15. okt) beslutter os for det, kan det ske uden økonomiske konsekvenser for forbundet.

Så invitationen til årets Dansk Tarokmesterskaber og Repræsentantskabsmøde: er stadig:

Lørdag den 24 Oktobern 2020
Idrætscenter Vendsyssel

Stadionvej 17
9760 Vrå

Stedet ligger syd for Hjørring og der er gode parkeringsforhold og stedet ligger tæt på motorvejen..
Der er god plads mellem bordene og håndsprit til det udvendige.

Program for Dansk Tarokforbunds DM og Repræsentantskabsmøde. Dagen gennemføres efter følgende tidsplan:

11.00 – 11.30 Kaffe og Repræsentantskabsmøde
(Nærmere om Repræsentantskabsmødet følger senere.)
11.30 – 13.30 Tarokspil
13.30 – 14.00 Frokost
14.00 – 16.00 Tarokspil fortsat
16.00 – 16.15 Resultater og afslutning.

Der spilles efter HjT og DTFs regler.

Den klub, der opnår højeste gennemsnit i turneringen vinder mesterskabet for klubber (minimum 3 spillere).

 • Hvis en klub tilmelder mindre end 3 spillere, kan disse naturligvis deltage i dysten om det individuelle mesterskab.
 • Den spiller, der opnår højeste pointtal er individuel mester.
 • Der vil i blive indlejret en holdturnering for 4-mandshold. Det hold der opnår højeste gennemsnit er vinder af holdmesterskabet.

Tilmelding:

Tilmelding senest 15 oktober til DTF@dansk-tarok.dk 

Gerne forhåndstilmelding tidligere aht. planlægningen. Marker hvem der deltager i holdturneringen.

Ole Rask, HjT vil stå for det praktiske arrangement, medens DTF tager sig af tilmeldinger og turneringsplan.

Deltagerafgift 100 kr. pr. deltager, der bedes indbetalt samlet pr. klub på:

DTF konto: 9196 4575378957  (Spar Nord) Marker klub og deltagerantal på indbetalingen

Venlig hilsen
Ole Brun Madsen
Formand

 

Christian Lerche, DKT, fylder 90 år.


En af ildsjælene i Dansk Tarokforbund (DTF), Christian Lerche, DKT fylder 90 år den 29. august 2020.

Christian var med til at stifte forbundet i 2010 med udgangspunkt i de daværende 6 Tarokklubber i Danmark og blev valgt som bestyrelsesmedlem i DTF samme år.

Christian har alle årene været meget aktiv i bestyrelsen, bl.a. med at starte nye klubber, oplære interesserede nye spillere, støtte arbejdet med at rette op på inkonsistens og mangler i de eksisterende spilleregler for Dansk Tarok mm. Samtidigt har han gennem årene arrangeret dyster mellem spillere fra forskellige klubber fra DTF.

Der skal lyde en stor tak for indsatsen og et stort tillykke med fødselsdagen.

Ole Brun Madsen
Formand for DTF

Mindeord, A Knud Andersen

A. Knud Andersen, medstifter af Dansk Tarokforbund og tidligere sekretær i forbundets bestyrelse, er afgået ved døden den 2. maj 2020, 95 år gammel.

Han var mangeårigt medlem af Blovstrød Tarokklub (BLT) og stiftede ved siden af Allerød Tarokklub (ALT), hvor han også var formand.

Han var en dygtig og passioneret tarokspiller, der bidrog med to udgaver af spillevejledningen til tarokspillet, senest i 2018.

Han var med til to gange at vinde DM for klubber, den ene gang også som individuel vinder.

Æret være hans minde.

Ole Brun Madsen
Formand DTF

DM i Tarok på Lerchenborg, 26. oktober 2019

Det blev en dejlig dag, god stemning,, dejlig mad mange gode og interessante spil. Det var dejligt at se at næste generation tarokanere synes at “fremture”, det lover godt for fremtiden.
Stor tak til arrangørerne fra KTK og DKT.

 

Hermed resultatet af dagens anstrengelser:

Individuel vinder:

 1. HJT Ole Rask                               770 points
 2. KTK Mads Storm                       575 points
 3. FFT Søren Ladegård                 560 points

Mesterskabet for klubber:

 1. HJT i alt 850 point gens. 170,0
 2. FFT i alt 570 point gens. 142,5
 3. KTK i alt 820 point gens. 102,5

 

Mesterskab for hold:

 1. FFT point gens. 142,5
 2. HJT point gens. 111,5
 3. VLK point gens. 68,75

 

Bedste resultat for:

N       FFT Søren Ladegaard   560 point
S       FFT Kaj Jørgensen          – 15 point
Ø       KTK Chr. Lerche Sen.       35 point
V       HJT  Ole Rask                    770 point

 

Resultaterne for de 10 borde:

Bord 1:     HJT                    Ole Rask                             770 point
Bord 2:     KTK                   Ulla Rasmusen               260 point
Bord 3:     FFT                    Frode Jackobsen             335 point
Bord 4:     BVT                   Steen Pedersen                 90 point
Bord 5:     FFT                    Søren Ladegaard            560 point
Bord 6:     VLK                   Ole Bjørn                            525 point
Bord 7:     HJT                    Villy Lade                           405 point
Bord 8:     HOT                   Leif Egholm                      505 point
Bord 9:     KTK                   Mads Storm                       575 point
Bord 10:   KTK                   Hans Rasmusen               285 point

Tarokdyst FFT mod VLK

Den 9. maj 2019 var VLK på besøg hos FFT. Det var en hyggelig dag.

FFT vandt for fjerde gang i træk med 460 point.

Resultatliste FFT/VLK 9.Maj 2019
9 +/-
VLK Ruth Brun 425
VLK 0
VLK Jes Andersen -140
VLK 0
VLK 0
VLK Ole Bjørn -375
VLK Hugo Jespersen -245 I alt Gennemsnit
VLK Ole Brun -125 -460 -51,11
8 +/-
FFT 0
FFT Svend Erik Mengel -95
FFT Asger Veje 710
FFT Frode Jensen -240
FFT Søren Ladegaard -200
FFT Kaj Jørgensen 140
FFT Børge Jørgensen 20 I alt Gennemsnit
FFt Frode Jacobsen 125 460 57,50

Omfattende materiale om Tarok modtaget fra Hans J Møller, HjT

En stor tak til Hans J. Møller for et omfattende materiale om tarokspillets historie, forskellige regler, mm.

På forbundets vegne
Ole Brun Madsen

Webmasters kommentar:
Hans J. Møller har ydet en meget stor indsats ved at digitalisere forskellige ældre værker, så de bl.a. kan stilles til rådighed på denne hjemmeside.
Medlemmerne opfordres til at læse de forskellige tekster. F. eks. er det yderst underholdende at læse “Nyeste danske spillebog” fra 1829 eller M Bastas skrift fra 1889 eller “Diverse udtalelser om Tarok”.

Detaljer:
Dansk Tarokforbund har februar 2019 modtaget 23 bøger og skrifter fra Hans J Møller, Hjørring Tarokklub:
1829: S A Jørgensen (Johs Chr Melbye) : Nyeste Danske Spillebog
1840: J C Bendz: Tarokspillet (22 s)
1841: J C Bendz: Tarokspillet (44 s)
1847: M Schwartz: Ny og fuldstændig dansk Spillebog
1889: M Basta: Anvisning til at spille L’HOMBRE, WHIST, BOSTON, TAROK OG BEZIQUE
1899: Emil Wolff: Tarok
1900: C G Schiellerup: Nyeste Spillebog
1920: Borch: Vejledning i Tarok
1926: J V V Hermansen: Tarok, vejledning og regler for spillet (33 s)
1943: J V V Hermansen: Tarok (22 s)
1960: Poul Jensen: TAROK
1961: O Oldfelt: Tarok
1970: Bent Agger: Kortfattet indføring i det ædle Tarokspil
1971: Bent Agger: VLK kort
1989: Knud Andersen: TAROK
1989: Poul Jensen: TAROK

2011: Hans J Møller: Lidt om Tarokkens regler gennem et par århundreder
1840: Bendtz: Veiledning i Tarok (fotokopi)
1800-1945: Diverse udtalelser om Tarok
Hans J Møllers anmeldelse af Michael Dummett: The game of Tarot
Hans J Møller: Noget om Tarokken i Danmark
Hans J Møller: Om sciesen

Syv af disse havde vi allerede på hjemmesiden. Resten er indsat efter årstal imellem de hidtidige bøger og skrifter.