Tarokdyst FFT mod VLK

Den 9. maj 2019 var VLK på besøg hos FFT. Det var en hyggelig dag.

FFT vandt for fjerde gang i træk med 460 point.

Resultatliste FFT/VLK 9.Maj 2019
9 +/-
VLK Ruth Brun 425
VLK 0
VLK Jes Andersen -140
VLK 0
VLK 0
VLK Ole Bjørn -375
VLK Hugo Jespersen -245 I alt Gennemsnit
VLK Ole Brun -125 -460 -51,11
8 +/-
FFT 0
FFT Svend Erik Mengel -95
FFT Asger Veje 710
FFT Frode Jensen -240
FFT Søren Ladegaard -200
FFT Kaj Jørgensen 140
FFT Børge Jørgensen 20 I alt Gennemsnit
FFt Frode Jacobsen 125 460 57,50

Omfattende materiale om Tarok modtaget fra Hans J Møller, HjT

En stor tak til Hans J. Møller for et omfattende materiale om tarokspillets historie, forskellige regler, mm.

På forbundets vegne
Ole Brun Madsen

Webmasters kommentar:
Hans J. Møller har ydet en meget stor indsats ved at digitalisere forskellige ældre værker, så de bl.a. kan stilles til rådighed på denne hjemmeside.
Medlemmerne opfordres til at læse de forskellige tekster. F. eks. er det yderst underholdende at læse “Nyeste danske spillebog” fra 1829 eller M Bastas skrift fra 1889 eller “Diverse udtalelser om Tarok”.

Detaljer:
Dansk Tarokforbund har februar 2019 modtaget 23 bøger og skrifter fra Hans J Møller, Hjørring Tarokklub:
1829: S A Jørgensen (Johs Chr Melbye) : Nyeste Danske Spillebog
1840: J C Bendz: Tarokspillet (22 s)
1841: J C Bendz: Tarokspillet (44 s)
1847: M Schwartz: Ny og fuldstændig dansk Spillebog
1889: M Basta: Anvisning til at spille L’HOMBRE, WHIST, BOSTON, TAROK OG BEZIQUE
1899: Emil Wolff: Tarok
1900: C G Schiellerup: Nyeste Spillebog
1920: Borch: Vejledning i Tarok
1926: J V V Hermansen: Tarok, vejledning og regler for spillet (33 s)
1943: J V V Hermansen: Tarok (22 s)
1960: Poul Jensen: TAROK
1961: O Oldfelt: Tarok
1970: Bent Agger: Kortfattet indføring i det ædle Tarokspil
1971: Bent Agger: VLK kort
1989: Knud Andersen: TAROK
1989: Poul Jensen: TAROK

2011: Hans J Møller: Lidt om Tarokkens regler gennem et par århundreder
1840: Bendtz: Veiledning i Tarok (fotokopi)
1800-1945: Diverse udtalelser om Tarok
Hans J Møllers anmeldelse af Michael Dummett: The game of Tarot
Hans J Møller: Noget om Tarokken i Danmark
Hans J Møller: Om sciesen

Syv af disse havde vi allerede på hjemmesiden. Resten er indsat efter årstal imellem de hidtidige bøger og skrifter.

Repræsentantskabsmøde i Dansk Tarokforbund, 26-10-2018

Brabrand den 27. oktober 2018

 Referat af Repræsentantskabsmøde i Dansk Tarokforbund

Fredag den 26. oktober 2018
Repræsentantskabsmøde 10.30 – 11.00
Randers Fritidscenter, Vestergade 15, 8900 Randers

Dagsordenen iflg. vedtægterne:
 1. Valg af dirigent.
  Bent Agger RAT blev valgt som dirigent
 1. Beretning v/ formanden.
  Beretningen blev godkendt
 1. Regnskab v/ kassereren. Herunder forslag til fastsættelse af kontingent.
  Regnskab og forslag til kontingent blev godkendt
 1. Indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag
 1. Valg til bestyrelsen.
  Gerner Nielsen HJT og Ole Stevns AGT blev genvalgt. Knud Andersen havde ikke ønsket at genopstille. Bestyrelsen vil drøfte forslag til nyt medlem.
 1. Valg af bestyrelsessuppleant.
  Helle Klitt, BVT blev genvalgt.
 1. Valg af bilagskontrollant samt suppleant.
  Frode Jakobsen FFT, og Niels Brun Madsen AFT blev genvalgt.

  Ole Stevns opfordrede til at søge kontakt med skoler mm. for at hverve nye medlemmer. Ole Brun Madsen opfordrede til at lære børn, børnebørn og oldebørn Tarok.

Christian Lerche DKT har tilbudt at holde arrangementet i 2019 på Lerchenborg, der samtidigt er 10-års jubilæum. Forslaget fik fuld opbakning.

Beretning og regnskab var udsendt inden mødet til bestyrelse og klubber.

Tak til Helle Hyldgaard S, BVT, der tog notater til referatet.

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til RAT for et vellykket arrangement.

 

med venlig Tarok hilsen
Ole Brun Madsen
Formand

 

Mindeord om tarokspilleren H.K.H. Prins Henrik

Prins Henrik var Dansk Tarokforbunds første æresmedlem. Han ydede en flot indsats og en god opbakning, da forbundet blev etableret og udbygget. Forbundet blev dannet af de daværende seks klubber og tæller i dag tolv klubber.

Prins Henrik var en ivrig tarokspiller, som vi vil savne.

Æret være hans minde.

Ole Brun Madsen
Formand

Dansk Tarok Mesterskab for klubber, 27-10-2017

Bent Agger, Christian Lerche, Børge Jørgensen

Resultater

Vindende klub: HjT
Individuel vinder: John Nielsen, HjT

Nord – Syd – Øst – Vest – Holdspil
Nord: Gerner Nielsen, HjT
Syd: Søren Ladegaard, FFT
Øst: Jes Andersen, VLK
Vest: John Nielsen, HjT

 

Stig Kosmann, John Nielsen, Niels Brun Madsen, Svend Erik Mengel Thomsen

 

Kaj Skade, Freddy Rasmussen, Vibeke Ulrichsen, Bernt Nielsen

 

Knud Andersen, Frode Jensen, Leif Christensen, Erik Lunden

 

Arne Nielsen, Jørgen Kvist, Claus Andersen, Asger Veje

 

Ole Brun Madsen, Kaj Jørgensen, Gerner Nielsen, Helle Hyldgaard S.

 

Ole Rask, Frode Jakobsen, Jes Andersen, Steen Pedersen

 

Bjørn Eppler, Ruth H. Brun Madsen, Villy Lade, Søren Ladegaard

 

Detaljerede resultater