Tarokkort og tilbehør

Tilbehøret til tarokspillet består af kortsæt, jetons og kopper.

Desværre er det vanskeligt at skaffe kort og tilbehør fra danske forhandlere og til en rimelig pris. Dansk Tarokforbund vil forsøge at hjælpe nye spillere med dette.

Tarokkort
Tarok spilles med et sæt kort a 78 kortblade, men det vil være hensigtsmæssigt at have to sæt kort med forskellige bagsider til rådighed.

tarokkortogtilbehoer1
Nyere Tarokkort fra ”Grimaud” (Frankrig)

Klubberne har på forskellig vis og i samarbejde løst problemet ved at få medlemmer på rejse i Frankrig til at hjemkøbe et mindre lager af kort.

Jetons

Jetons er spillebrikker, der bruges til at holde regnskab med optjente point under spillet. Til et spil benyttes 4 sæt jetons af hver sin farve. Nyere jetons er typisk udført i et plastmateriale, medens tidligere jetons har været udført i elfenben, perlemor og træ.

Et sæt har et antal jetons af varierende form. Værdien fastsættes i  forhold til formen, f.eks.:

tarokkortogtilbehoer2

Ofte suppleres med gamle mønter eller lignende, som da f.eks. får værdien 100 point. Erfaringen viser, at der er behov for ca. 500 – 1000 point i hvert sæt.

Det kan være vanskeligt at finde egnede jetons i handlen. Jetons af denne type er typisk brugt i L’hombre-spillet, og man kan være heldig at finde dem i genbrugsbutikker eller via nettet.

Jetons til brug i f.eks. poker er ikke velegnede!

Kopper

I spillet benyttes en “kongekop” og en “pagatkop”. Der kan benyttes to skåle af passende størrelse, og som er tydeligt markeret med henholdsvis et konge- og et pagatsymbol.

Man kan – som med jetons – være heldig at finde gamle “kopsæt” i genbrugsbutikker eller via nettet. Der findes i klubberne mange fine og opfindsomme eksempler på kopsæt gennem tiderne.