Repræsentantskabsmøde i Dansk Tarokforbund, 26-10-2018

Brabrand den 27. oktober 2018

 Referat af Repræsentantskabsmøde i Dansk Tarokforbund

Fredag den 26. oktober 2018
Repræsentantskabsmøde 10.30 – 11.00
Randers Fritidscenter, Vestergade 15, 8900 Randers

Dagsordenen iflg. vedtægterne:
 1. Valg af dirigent.
  Bent Agger RAT blev valgt som dirigent
 1. Beretning v/ formanden.
  Beretningen blev godkendt
 1. Regnskab v/ kassereren. Herunder forslag til fastsættelse af kontingent.
  Regnskab og forslag til kontingent blev godkendt
 1. Indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag
 1. Valg til bestyrelsen.
  Gerner Nielsen HJT og Ole Stevns AGT blev genvalgt. Knud Andersen havde ikke ønsket at genopstille. Bestyrelsen vil drøfte forslag til nyt medlem.
 1. Valg af bestyrelsessuppleant.
  Helle Klitt, BVT blev genvalgt.
 1. Valg af bilagskontrollant samt suppleant.
  Frode Jakobsen FFT, og Niels Brun Madsen AFT blev genvalgt.

  Ole Stevns opfordrede til at søge kontakt med skoler mm. for at hverve nye medlemmer. Ole Brun Madsen opfordrede til at lære børn, børnebørn og oldebørn Tarok.

Christian Lerche DKT har tilbudt at holde arrangementet i 2019 på Lerchenborg, der samtidigt er 10-års jubilæum. Forslaget fik fuld opbakning.

Beretning og regnskab var udsendt inden mødet til bestyrelse og klubber.

Tak til Helle Hyldgaard S, BVT, der tog notater til referatet.

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til RAT for et vellykket arrangement.

 

med venlig Tarok hilsen
Ole Brun Madsen
Formand

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *