Mindeord, A Knud Andersen

A. Knud Andersen, medstifter af Dansk Tarokforbund og tidligere sekretær i forbundets bestyrelse, er afgået ved døden den 2. maj 2020, 95 år gammel.

Han var mangeårigt medlem af Blovstrød Tarokklub (BLT) og stiftede ved siden af Allerød Tarokklub (ALT), hvor han også var formand.

Han var en dygtig og passioneret tarokspiller, der bidrog med to udgaver af spillevejledningen til tarokspillet, senest i 2018.

Han var med til to gange at vinde DM for klubber, den ene gang også som individuel vinder.

Æret være hans minde.

Ole Brun Madsen
Formand DTF