Repræsentantskabsmøde i Dansk Tarokforbund, fredag den 27-10-2017

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Tarokforbund

Fredag den 27. oktober 2017
Repræsentantskabsmøde 10.30 – 11.00
Erritsø Forsamlingshus, Erritsø Bygade 55, 7000 Fredericia

Mødet blev afholdt fredag den 27. oktober 2017, samme dag og samme sted som Dansk Tarok Mesterskab for Klubber, hvor Fredericia Fæstnings Tarokklub, FFT stod som arrangør.

Dagsordenen iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
  Ole Rask blev valgt
 2. Beretning v/ formanden. Godkendt.
  Se vedhæftede bilag.
 3. Regnskab v/ kassereren. Godkendt.
  Se vedhæftede bilag.
  Forslag til uændret kontingent blev vedtaget.
 4. Indkomne forslag.
  Der var ikke indkommet forslag.
 5. Valg til bestyrelsen.
  Ole Brun Madsen VLK, Børge Jørgensen FFT og Christian Lerche DKT var på valg.
  Alle 3 blev genvalgt.
 6. Valg af bestyrelsessuppleant.
  Helle Klitt, BVT blev genvalgt.
 7. Valg af bilagskontrollant samt suppleant.
  Frode Jakobsen FFT, og Niels Brun Madsen AFT blev genvalgt.
 8. Eventuelt.
  Knud Andersen (BLT) havde medbragt et prøvetryk af en opdateret spillevejledning.RAT (Randers Veteran Tarokklub) havde tilbudt sig som arrangør af næste Taroktræf. Forslaget er at mødes på Hvidsten Kro, fredag den 26. februar. Problemstillingen med deltagelse af studerende og arbejdsramte på en hverdag, blev drøftet. Spørgsmålet vil blive taget op i bestyrelsen, ligesom klubberne bedes overveje initiativer.

Alle 35 deltagere i det efterfølgende mesterskab deltog i RP-mødet.

Referenter:
Ruth H. Brun Madsen og Helle Hyldgaard Schmidt (begge fra BVT)

Formandsberetning 2016-2017

Status
Dansk Tarokforbund (DTF) blev stiftet 8. september 2010 af seks eksisterende tarokklubber, med det formål at sikre tarokspillets fremtid i Danmark, hvor tarokspillet er et af de ældste kendte kortspil, men også et spil der langsomt var ved at uddø.

Dansk Tarokforbund har i sine vedtægter formuleret en række formål, som bestyrelsen i samarbejde med ildsjæle i klubberne, har forsøgt at omsætte til konkrete handlinger.

DTF har til formål

 1. at udbrede kendskabet til kortspillet Dansk Tarok
  Den primære indsats er gjort gennem lokale initiativer i de enkelte klubber og gennem hjemmesi- den.
  DTF tæller i dag 159 medlemmer, en lille netto fremgang fra sidste sæson. Vi må erkende, at gen- nemsnits alderen er høj, hvilket er godt at se, men også at det er vigtigt, at der arbejdes med at skabe interesse i de næste generationer.
 2. at være behjælpelig ved start af nye klubber i Danmark
  Der har været flere henvendelser fra eksisterende og potentielle nye klubber med interesse i tarok- spillet og med forespørgsler på regelsæt og materialer. Indmelding af Nørrebro Tarokklub, NTK med 6 medlemmer, bringer antallet af tilmeldte klubber op på 12, svarende til en fordobling siden starten i 2010.
 3. at rådgive klubber og enkeltpersoner ved indkøb af spillematerialer, oplyse om litteratur etc. og at publicere og vedligeholde et regelsæt, der anvendes ved turneringer på for- bundsniveau samt som grundlag for standardforslag til nye klubber.
  Knud Andersen ALT & BLT har revideret spillevejledningen af 2011.
 4. at oprette og vedligeholde en hjemmeside, som bl.a. rummer Vedtægter for Dansk Tarok- forbund, Regelsæt for Dansk Tarok og Vejledning om, hvordan Dansk Tarok spilles, samt bringer oplysninger om tarokklubber i Danmark, kontaktpersoner, spillekort og andet re- levant materiale for potentielle tarokspillere.
  Hjemmesiden har fået en opdatering med stor hjælp fra Ole Bjørn (VLK), der har ydet en stor ind- sats med at ajourføre og forbedre DT-hjemmesiden.

Andre aktiviteter.
Dansk Tarokmesterskab for klubber var arrangeret i 2016 af BVT med BLT som vinder og med NTK og BVT på de næste pladser. Der blev ligeledes afholdt en holdturnering, med deltagelse af 4 firmandshold. Her vandt NTK og med VLK og BVT på de næste pladser. Individuelt blev Gerner Nielsen, HJT individuel vinder.

Dette års dyst finder sted med FFT som arrangør.

Der har atter i det forløbne år også været afholdt et antal bilaterale dyster klubberne imellem.

Knud Andersen, BLT, repræsenterede Dansk Tarokforbund i mødet ved Dansk Tankesport.

Overvejelser om fremtiden
Det er min opfattelse, at det var en god ide, at etablere Dansk Tarokforbund, og at der er en god grobund for at fortsætte aktiviteterne. Det er vigtigt, at klubberne og individuelle medlemmer yder en indsats med bidrag til at styrke forbundet.

De afviklede turneringer er med til at styrke de indre linjer i forbundet. Der kan kun opfordres til, at dette arbejde fortsætter, og at vi sørger for at udveksle erfaringer mht. opnåede resultater.

Ole Brun Madsen
Formand Dansk Tarokforbund

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *